Gemma Wright

Miss Gemma Wright

Darlithydd, Therapies

Cyfeiriad ebost

308
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Gemma yn Therapydd Galwedigaethol profiadol sy'n gweithio fel darlithydd ar y Rhaglen BSc Therapi Galwedigaethol Hi hefyd yw'r Tiwtor Derbyn ac mae'n awyddus i ddatblygu'r rôl hon i sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb yn rhan annatod o ddiwylliant Therapi Galwedigaethol.

Cymhwysodd Gemma o Brifysgol Oxford Brookes yn 2004 ac mae wedi gweithio mewn lleoliadau iechyd corfforol ac acíwt amrywiol yng Nghymru a Lloegr. Mae hi wedi ymrwymo i ddatblygiad proffesiynol parhaus, iddi hi ei hun ac i eraill.

Cwblhaodd Gemma MSc mewn Heneiddio, Iechyd a Chlefydau ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2012 a Chwrs Arweinyddiaeth a Rheoli’r ILM yn 2021.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg Myfyrwyr
  • Adsefydlu’r Breichiau
  • Rheoli Cyflyrau Cronig
  • Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig
  • Ymataliaeth Oedolion Hŷn
  • Dulliau Hunanreoli ar gyfer Adsefydlu