Mr Charles Millward

Mr Charles Millward

Darlithydd mewn Osteopatheg, Therapies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9033

Cyfeiriad ebost

315
Trydydd Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Charles Millward yn Ddarlithydd mewn Osteopathi, yn ymgysylltu'n bennaf â sgiliau Osteopathig Blwyddyn 2. Mae hefyd yn goruchwylio traethodau hir ac yn darparu mentoriaeth i fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghlinigau Osteopathi y Brifysgol. Mae Charles yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Daeth yn ymwybodol o Osteopathi o oedran ifanc a chyn ei hyfforddiant yn Llundain roedd ganddo ddiddordeb yn y proffesiwn bob amser.

Ei brif ddiddordebau ymchwil yw adolygu cymhwysiad Osteopathi clasurol a'i ddilysu mewn meddygaeth gyfoes sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Y tu allan i'r Brifysgol, mae Charles yn gyfarwyddwr clinigol practis llwyddiannus yn ogystal ag aros yn egnïol mewn ystod o weithgareddau o golff, rhedeg a beicio i syrffio a padl-fyrddio. Mae hefyd yn aelod gweithgar o Gymdeithas Osteopathig De Cymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Osteopathi Clasurol
  • Meddygaeth Osteopathig
  • Meddygaeth Llaw arall (Ceiropracteg, Ffisiotherapi)
  • Effeithiau biopsychogymdeithasol ar Iechyd
  • Hanes Osteopathi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Archwiliad Clinigol

Osteopathi Clasurol ei ddilysiad mewn meddygaeth gyfoes sy'n seiliedig ar dystiolaeth

Diagnosis a chymhwysiad cyfannol

Ymchwil Cydweithrediadau