Dr Emma Rees

Dr Emma Rees

Athro Cyswllt, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513429

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Uwch-Ddarlithydd, Astudiaethau Rhyngbroffesiynol

Meysydd Arbenigedd

  • Echocardiograffeg
  • Cyplysu fentriglaidd-prifwythiennol
  • Clefyd falf y galon
  • Uwchsain pwynt gofal
  • Camweithrediad cardiofasgwlaidd is-glinigol