Mr Darren Coombes

Mr Darren Coombes

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Cyfeiriad ebost

225
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ganwyd Darren Coombes yng Ngorllewin Cymru a threuliodd ei amser yn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yma astudiodd ar raglen BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Ar ôl graddio, aeth Darren ymlaen i astudio ymhellach ar lefel BSc ym Mhrifysgol Morgannwg ar y cwrs Gwyddoniaeth Glinigol (Cardiaidd). Yna symudodd i Gaerfyrddin ar ôl ymgymryd â'r rôl fel Ffisiolegydd Cardiaidd yn 2007.

Treulir ei amser yn bennaf yn dysgu, ysgrifennu a marcio aseiniadau a goruchwylio myfyrwyr. Prif rôl Darren yw darlithydd yn y rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd.

Cred Darren mai'r rhan orau am ei swydd yw gallu dysgu myfyrwyr gan ddefnyddio ei faes arbenigedd personol. Ei gyngor i fyfyrwyr fyddai 'Rydych chi'n cael allan yr hyn rydych chi'n ei roi i mewn'. Mae'n credu y dylai myfyrwyr weithio eu gorau trwy gydol addysg gan y bydd hyn o fudd iddynt ar ôl graddio.

Meysydd Arbenigedd

  • Therapi Dyfais Cardiaidd