Miss Danielle Fender

Miss Danielle Fender

Hwylusydd Clinigol mewn Awdioleg, Healthcare Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9695

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
220
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Danielle Fender yn Hwylusydd Dysgu Clinigol  yn yr adran Clywedeg. Ynghyd ag asesu myfyrwyr ar leoliadau gwaith, mae Danielle yn trefnu ac yn cynnal asesiadau ymarferol yn yr Academi Iechyd a Lles yn ogystal â darlithio ar amrywiaeth o bynciau ym maes Clywedeg.  

Graddiodd Danielle mewn Clywedeg o Brifysgol Abertawe gan hefyd ennill gwobr Traethawd Estynedig y Flwyddyn yn 2011. Aeth Danielle i weithio fel Awdiolegydd yn y GIG cyn ennill dyrchafiad i rôl Uwch Awdiolegydd. Mae gan Danielle dros 10 mlynedd o brofiad yn y GIG ac mae'n ymfalchïo mewn cynnwys yr wybodaeth hon yn ei haddysgu a'i hasesiadau gyda myfyrwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Adsefydlu Oedolion
  • Tynnu cŵyr