Dr Darren Edwards

Dr Darren Edwards

Uwch-ddarlithydd, Public Health
109
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n Seicolegydd Iechyd Siartredig cofrestredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain, gyda PhD mewn seicoleg wybyddol. Mae fy niddordebau academaidd yn eang ac yn cynnwys seicoffisioleg ('ymwybyddiaeth o gyflwr eich corff' (interoception) a gweithrediadau fagol), modelau categoreiddio gwybyddiaeth, delweddu data, therapïau seicolegol megis therapi derbyn ac ymrwymiad (ACT), effaith therapi mewn cymdeithas, ac yn fwy diweddar sut i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i adnabod daroganwyr afiechyd a fydd yn galluogi ymyriadau cynnar i gael eu datblygu.

Nod yr ymyriadau hyn yw lleihau costau i'r GIG. Rwyf hefyd wedi datblygu sawl briff polisi ar gyfer Llywodraeth Cymru ac ar y cyd â'r GIG ym maes iechyd a deallusrwydd artiffisial. Ac yn olaf, rwyf wedi cyd-olygu llyfr testun gyda SAGE o'r enw ‘The Textbook of Health and Social Care’

Meysydd Arbenigedd

  • • Categoreiddio
  • • Therapi Cymhwysiad ac Ymrwymiad
  • • Seicoleg Iechyd
  • • Seicoleg wybyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• Dulliau ymchwil
• Ystadegau
• Seicoleg iechyd a gwybyddol
• Lles

Ymchwil Prif Wobrau