An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Cornelia Tschichold

Uwch-ddarlithydd, Applied Linguistics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602348

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
237
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Cornelia Tschichold ar gyfer ei doethuriaeth, a’i ysgrifennu, yn y Swistir. Ar gyfer ei thesis MA mewn ieithyddiaeth Saesneg, bu’n gweithio ar wiriwr gramadeg ar gyfer siaradwyr anfrodorol, cyn mynd ymlaen i ysgrifennu ei doethuriaeth ar drin unedau aml-air Saesneg mewn lecsicograffeg gyfrifiadurol. Mae ei diddordebau ymchwil presennol yn cynnwys caffael geirfa ac ieithwedd, a dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur (CALL), yn enwedig CALL Deallus
  • lecsicograffeg a ieithwedd gyfrifiadurol
  • Caffael geirfa