An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Cornelia Tschichold

Uwch-ddarlithydd, Applied Linguistics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602348

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 334
Trydydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Astudiodd Cornelia Tschichold ar gyfer ei doethuriaeth, a’i ysgrifennu, yn y Swistir. Ar gyfer ei thesis MA mewn ieithyddiaeth Saesneg, bu’n gweithio ar wiriwr gramadeg ar gyfer siaradwyr anfrodorol, cyn mynd ymlaen i ysgrifennu ei doethuriaeth ar drin unedau aml-air Saesneg mewn lecsicograffeg gyfrifiadurol. Mae ei diddordebau ymchwil presennol yn cynnwys caffael geirfa ac ieithwedd, a dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu iaith â chymorth cyfrifiadur (CALL), yn enwedig CALL Deallus
  • lecsicograffeg a ieithwedd gyfrifiadurol
  • Caffael geirfa