Mrs Cathy Taylor

Mrs Cathy Taylor

Athro Cyswllt, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602056

Cyfeiriad ebost

158
Llawr Gwaelod
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dechreuodd fy ngyrfa nyrsio fel Nyrs Gofrestredig Gyffredinol nes i fi fod yn Ymwelydd Iechyd a ffocws fy niddordeb wedyn oedd iechyd cyhoeddus, plant a phobl ifanc.  Mae fy mhrofiad darlithio dros yr 20 mlynedd ddiwethaf wedi fy ngalluogi i rannu fy angerdd dros iechyd cyhoeddus a nyrsio cymunedol.  Ar hyn o bryd, fi yw cyfarwyddwr y rhaglenni Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgol a’r MSc Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol o fewn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Rwy’n ymrwymedig i wella iechyd plant a phobl ifanc yng Nghymru ac wedi ysgrifennu nifer o erthyglau a phennod ar gyfer gwerslyfr nyrsio Plant a Phobl Ifanc.  Rwy’n Uwch Gymrawd AdvanceHE ac yn mwynhau cefnogi a mentora cydweithwyr i wella eu harbenigedd dysgu ac addysgu.

Meysydd Arbenigedd

  • Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol
  • Ymwelwyr Iechyd
  • Nyrsio Ysgol
  • Nyrsio Cymunedol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol (Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgol)

Nyrsio Cymunedol

Dysgu ac Addysgu

Ymchwil Prif Wobrau