An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Dr Chris Shei

Dr Chris Shei

Athro Cyswllt, Applied Linguistics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602067

Cyfeiriad ebost

233
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton

Trosolwg

Astudiodd Chris Shei yn Taiwan, Caergrawnt a Chaeredin ac mae wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 2003. Mae'n addysgu ac yn ymchwilio ym maes ieithyddiaeth ac astudiaethau cyfieithu ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn defnyddio adnoddau cyfrifiadurol ac ar y we ar gyfer ymchwil ieithyddol, addysg iaith a chyfieithu. Ef yw prif olygydd neu unig olygydd Routledge Handbooks of Chinese Translation (2018), Chinese Discourse Analysis (2019), Chinese Language Teaching (2019) a Chinese Studies (2021). Ef hefyd yw Golygydd Cyffredinol tair cyfres o lyfrau Routledge: Routledge Studies in Chinese Discourse Analysis, Routledge Studies in Chinese Translation a Routledge Studies in Chinese as a Foreign Language. Derbynnir cynigion ar gyfer monograffau neu ddarnau wedi'u golygu yn ccshei@gmail.com ar sail hirdymor.