Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg

Dr Aled Roberts

Lecturer In Applied Medical Sciences (Foundation Year), Biochemistry And Genetics, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513400

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Graddiodd Aled o Brifysgol Caerdydd gyda BSc (Anrh) mewn Microbioleg. Yn dilyn hynny, ymgymerodd Aled â PhD mewn microbioleg feddygol/foleciwlaidd yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, gan ymchwilio i briodweddau gwrthficrobaidd mecanistig mêl manwca ar y pathogen bacterol problemus pseudomonas aeruginosa. Ar hyn o bryd, darlithydd yw Aled ym Mhrifysgol Abertawe, gan addysgu ar y cyrsiau gradd yn y Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, Geneteg a Biocemeg. Mae Aled wedi dal swyddi ar Bwyllgor Gwyddoniaeth Gyrfa Gynnar y Society for Applied Microbiology ac mae'n awyddus i helpu i ddatblygu sgiliau gwyddonwyr gyrfa gynnar.

Meysydd Arbenigedd

  • Microbioleg
  • Bioleg foleciwlaidd
  • Modelu ex vivo
  • Bioffilmiau
  • Cynhyrchion naturiol therapiwtig
  • Profi Tueddiad Gwrthficrobaidd
  • Ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd