Photo of Andrea Tales

Yr Athro Andrea Tales

Cadair Bersonol, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602567

Cyfeiriad ebost

211
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton

Trosolwg

Mae gan yr Athro Andrea Tales Gadair Bersonol mewn Ymchwil Niwroseicoleg a Dementia ac mae'n Gymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain. Andrea yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Heneiddio Arloesol (CIA), Cyfarwyddwr Sefydliad Awen, a Chyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia (CADR). Mae Andrea wedi cyhoeddi’n helaeth mewn Cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid, yn rhedeg rhwydwaith ymchwil helaeth sy’n gysylltiedig â heneiddio a dementia ac wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD yn llwyddiannus. Mae hi’n aelod o Fwrdd Cynghori Grant Biofeddygol Cymdeithas Alzheimer ac mae hi ar Fwrdd Golygydd Cyswllt y Journal of Alzheimer’s Disease.

Meysydd Arbenigedd

 • Nam gwybyddol - ysgafn a phwnc
 • Clefyd Alzheimer a Nam Gwybyddol Fasgwlaidd / dementia
 • Heneiddio
 • Sylw gweledol
 • Methodoleg
 • Amser ymatebAmrywioldeb o fewn unigolion

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Andrea yn cynnwys: 

 • Gwelliant o ran nodweddu nam gwybyddol fasgwlaidd a dementia fasgwlaidd.
 • Nodi camweithrediad sylw gweledol a gweledol sy'n berthnasol yn ymddygiadol mewn unigolion sy'n byw â nam gwybyddol ysgafn a goddrychol a dementia.
 • Defnyddio technoleg symudol a gwisgadwy i fonitro swyddogaeth a llesiant unigolion sy'n byw gyda dementia. 
 • Hyrwyddo’r defnydd o fethodoleg ‘glinigol-berthnasol a dilys’ wrth astudio dementia ac anhwylderau cysylltiedig.
 • Astudio prosesu gweledol a chlywedol sylfaenol (cyn-sylwgar) gan ddefnyddio EEG (potensial gweledol a ysgogwyd) a thechnegau delweddu eraill wrth heneiddio'n iach, nam gwybyddol ysgafn, dementia fasgwlaidd a chlefyd Alzheimer ac anaf i'r pen.
 • Ymchwilio i effeithiau gwahaniaethau unigol ac amrywioldeb dros dasg benodol, mewn perthynas â gwybyddiaeth a phrosesu cysylltiedig â sylw gweledol
 • Y berthynas rhwng cwsg a swyddogaeth wybyddol
Tales, A., Bayer, T. 2014 Practical Tips for Researchers: Older adults with mild cognitive impairment & dementia Swansea University