Mr Alex Perkins

Mr Alex Perkins

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science

Cyfeiriad ebost

226
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gen i gefndir mewn Ffisioleg Glinigol sy'n arbenigo mewn ffisioleg anadlol a chysgu. Rwyf wedi gweithio mewn amryw o wasanaethau'r GIG yng Nghymru a Lloegr er 1997, ac yn cynnal contract clinigol anrhydeddus yn Ysbyty Singleton.

Rwyf wedi bod yn ymwneud â goruchwyliaeth glinigol ac addysgu ym Mhrifysgol Abertawe ers dros ddeng mlynedd a manteisiais ar y cyfle gwych i ymuno â'r tîm yn llawn amser fel Uwch Ddarlithydd yn 2017.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar brosiectau ymchwil sy'n edrych ar gwsg yn ystod beichiogrwydd, a gyda phrosiectau sy'n rhedeg trwy Rwydwaith Anadlol Prifysgol Abertawe.

Rwy'n Gadeirydd ARTP Cymru, y rhwydwaith proffesiynol rhanbarthol ar gyfer ffisiolegwyr anadlol a chysgu. Rwy'n angerddol am hyrwyddo rôl Ffisioleg Anadlol a Chwsg yn y GIG i'r cyhoedd, clinigwyr a llunwyr polisi.