Ms Angela Williams

Ms Angela Williams

Uwch-ddarlithydd, Nursing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518549

Cyfeiriad ebost

209
Llawr Cyntaf
Adeilad Glyndwr
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Angela yn Uwch-Ddarlithydd Nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol