Dr Alecia Cousins

Dr Alecia Cousins

Tiwtor mewn Seicoleg, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1864

Cyfeiriad ebost

722
Seithfed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Trosolwg

Yn fy rôl bresennol fel tiwtor mewn seicoleg, rwy'n cynorthwyo i ddarparu modiwlau amrywiol ar draws blynyddoedd 1 a 2. Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyrwyr 3edd flwyddyn sy'n dilyn prosiectau ymchwil ym maes pwnc seicoleg iechyd neu hydradiad, ac rydw i'n mentor academaidd i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 1, 2 a 3. 

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar ddylanwad amrywiadau mewn statws hydradiad ar hwyliau a swyddogaeth wybyddol. Mae diddordebau pellach yn cynnwys archwilio'r cysylltiad rhwng swyddogaeth fasgwlaidd (wedi'i asesu gan ddefnyddio'r dechneg dadleoli cyfaint i fesur tonffurfiau pwysau pwls) a swyddogaeth wybyddol ar draws y rhychwant oes, wrth edrych ar sut y gallai hydradiad ddylanwadu ar y berthynas rhwng y ffactorau hyn.

Meysydd Arbenigedd

  • Hydradiad
  • Hwyliau a gwybyddiaeth
  • Swyddogaeth fasgwlaidd
  • Seicoleg iechyd
  • Maethiad

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

SNAC: Grŵp Maethiad, Blas a Gwybyddiaeth Abertawe.

Mae UKRN Abertawe: Rhwydwaith Atgynhyrchedd y DU Abertawe, yn grŵp ymchwil fel rhan o'r rhwydwaith cenedlaethol, sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo gwyddoniaeth agored ac atgynyrchiol ledled y DU.

Prif Wobrau