Mae’r Archifau yn agored i bawb a gofynnwn i ymwelwyr wneud apwyntiad.

Gwelwch isod wybodaeth i’ch helpu i drefnu eich ymweliad, ond cofiwch fod croeso i chi gysylltu â ni os dymunwch drefnu apwyntiad neu drafod eich gwaith ymchwil.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Polisïau