CFD images of Bloodhound SSC

Dros y 30 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Abertawe wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gwaith ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol.

Rydym wedi gwneud datblygiadau arloesol ym maes technegau rhifyddol, fel y dull elfen feidraidd a'r gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi helpu i ddatrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth.

Rydym wedi bod yn ffigur blaenllaw wrth chwyldroi ymarfer dadansoddi peirianneg ddiwydiannol, o arbrofion araf a chostus i fodelau cyfrifiadurol effeithlon a rhad.

CYFLEUSTERAU CYFRIFIADUROL

Mae ein cyfleusterau ar gyfer peirianneg ddigidol a chyfrifiadurol bellach yn cynnwys:

  • Twnnel Gwynt gwerth £1.2m
  • Gwasanaeth Cyfrifiadura Perfformiad Uchel
  • Sianel Tonnau 15m