Isod mae cyfarwyddiadau ar gyfer cysylltu'ch dyfais Android a'r rhwydwaith diwifr eduroam. Sicrhewch eich bod wedi cysylltu â'r rhwydwaith diwifr SwanseaUni-setup tra'r ydych yn dilyn y cyfarwyddiadau perthnasol i'ch dyfais.

Gosod Wi-Fi Android ar gyfer eduroam

Isod mae cyfarwyddiadau ar gyfer cysylltu'ch dyfais Android a'r rhwydwaith diwifr eduroam gan ddefnyddio'r ap eduroamCAT.

Cael yr ap eduroamCAT

1. Yn gyntaf, cofrestrwch eich dyfais Android.

2. Bydd angen osod yr ap eduroamCAT, sydd ar gael o'r Siop Google Play.

Ni fyddwch yn gallu cael yr ap tra rydych wedi cysylltu â'r rhwydwaith SwanseaUni-Setup. Bydd angen i chi naill ai troi'r Wi-Fi bant ar eich dyfais a defnyddio'r rhwydwaith 3G/4G, neu mynd i'r llyfrgell (ar gampws y Bae neu Barc Singleton) a chysylltu â'r rhwydwaith SwanseaUni-Visitors.

Cael y ffeil EAP-Config ar gyfer yr ap

3. Wedi i chi osod yr ap, bydd angen cael y ffeil config. Gallwch ddod o hyd i'r ffeil a'i lawrlwytho i'ch dyfais Android yma: Ffeil EAP Config

4. Wedi i chi lwytho'r ffeil config, dewiswch yr opsiwn "Gosod" ar yr ap eduroamCAT a chytunwch a'r telerau.

5. Nesaf mewnbynnwch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

Eich enw defnyddiwr yw eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe, gan gynnwys y rhan @swansea.ac.uk.

Eich cyfrinair yw cyfrinair eich cyfrif e-bost.

6. Nesaf, cliciwch y botwm "Gosod" i gysylltu.

7. Defnyddiwch adran "Statws" yr ap i wirio eich bod wedi cysylltu ag eduroam.