Mae Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (GGS) yn cyflenwi gwasanaethau ymchwil, dysgu, cyflogadwyedd, diwylliannol a gweinyddol i gymuned fawr ac amrywiol y Brifysgol. Gyrrir popeth yr ydym yn ei wneud gan ragoriaeth mewn addysg ac ymchwil; rydym yn ymroddi ein gwybodaeth arbenigol a proffesiynol, sgiliau a chreadigrwydd i gyflenwi gwasanaethau a datrysiadau effeithiol, a gweithredwn fel athrawon, arweinwyr ac ymgynghorwyr i'n ddefnyddwyr, wrth eu cynorthwyo yn eu gwaith academaidd ac ymchwil.

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT)

Gwella eich Dysgu ac Addysgu

Baner Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe