Yn sgil y cyfyngiadau presennol oherwydd COVID-19, fe fydd ein Diwrnodau Agored ar ddydd Sadwrn Mai 8fed yn cael eu cynnal ar-lein.

Cofrestrwch nawr:

Yn sgil y cyfyngiadau presennol oherwydd COVID-19, fe fydd ein Diwrnodau Agored ar ddydd Sadwrn Mehefin 12fed yn cael eu cynnal ar-lein.

Cofrestrwch nawr:

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

100% dywedodd y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

96% graddiodd diwrnod agored rhithiwr 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored