Joe Newton

BSC mewn gwyddor chwaraeon 2016-2019

 "Does dim rhaid i chi fod wedi graddio ym maes Busnes i fod yn rhan o'r sefydliad. Gallwch ddefnyddio'ch sgiliau o gyrsiau neu ddisgyblaethau eraill a bod yn rhan o gynnig atebion gwahanol i'r busnesau a'r cleientiaid."

Aeth Joe i nifer o sesiynau entrepreneuraidd i ddysgu mwy am y byd busnes a'r sgiliau angenrheidiol. Yn 2018, cymerodd ran yng nghystadleuaeth y "Big Pitch", gan gyflwyno ei syniad o flaen panel mawr ei barch a oedd yn cynnwys technoleg sy'n mesur gwrthiant? mewn gweithgareddau chwaraeon dŵr, y gellid ei defnyddio hefyd i atal pobl hŷn rhag cwympo. Enillodd internïaeth 4 wythnos gyda Degree 53, sef asiantaeth ddigidol ym Manceinion ac yn fusnes dewisol o ganlyniad i'w ddiddordeb tebyg mewn technoleg a'i fynediad at amrywiaeth o adrannau.