Gwnewch gais heddiw

Ymgeisiwch yn uniongyrchol ar-lein gan ddefnyddio ein system ymgeisio ON TRACK.

Unwaith y byddwch wedi creu cyfrif, bydd modd i chi ddechrau eich cais ac uwchlwytho dogfennau perthnasol. Mae modd i chi ddilyn statws eich cais a chysylltu â ni drwy'r porth negeseuon. Bydd eich llythyr sy'n cadarnhau ein penderfyniad am eich cais yn cael ei anfon at eich cyfeiriad ebost 'cartref'.

Rhaid i Asiantau/Partneriaid gyflwyno ceisiadau drwy'r system hon. 

Rhowch gynnig ar ein system Apply newydd!

Fel arall, fe allwch chi wneud cais drwy ein system newydd Apply (fersiwn beta). Mae gwedd hollol newydd i Apply ac mae’n cynnig set newydd sbon o nodweddion! Bydd ymgeiswyr yn cael gwahoddiad i roi adborth a fydd yn werthfawr i ni wrth baratoi'r system ar gyfer y lansiad llawn ym mis Hydref 2019.

Nodyn i Asiantau/Partneriaid – dylech barhau i gyflwyno eich ceisiadau drwy On Track am weddill y cylch hwn.

Rhaglenni Proffesiynol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ar gyfer y rhaglenni canlynol: