Gan SMARTAQUA

Pysgodyn mewn tanc

http://smartaqua.org.uk

Pysgodyn mewn tanc

Trosolwg grŵp

  • Rhan o'r Biowyddorau (Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy - CSAR)
  • Rydym yn astudio ecoleg esblygol ac ecsbloetiaeth gynaliadwy rhywogaethau dŵrdyfrol, pysgod yn bennaf. Mae diddordeb gennym mewn canlyniadau ymddygiadol ac esblygol mewnlifiadau biolegol, dirywiad poblogaethau rhwng poblogaethau amaethyddol a gwyllt, a datblygiad pysgodfeydd a dyframaeth gynaliadwy