Ar hyn o bryd mae’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR) yn cefnogi nifer o grwpiau ymchwil gweithgar sy'n canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud â dyframaethu, ecoleg ddyfrol, geneteg, ffisioleg a dynameg ecosystem.