Ben Overland

Ben Overland

Nod prosiect Ben oedd ymchwilio i weithrediad cwpan sugno ieir môr drwy amcangyfrif y cerhyntau dŵr angenrheidiol i'w symud o'r arwyneb maent wedi ymlynu wrtho.

Goruchwyliwr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz

Stefanos Kampouris

Stefanos Kampouris

Bu Stefanos yn cymharu llwyddiant atgenhedlu pysgod rhesog (Danio rerio) mewn amgylchedd wedi’i gyfoethogi a heb ei gyfoethogi. Bu hefyd yn asesu'r gwahaniaethau mewn lles sy'n gysylltiedig â nodweddion ymddygiadol mewn amgylchedd wedi'i gyfoethogi neu heb ei gyfoethogi.

Goruchwyliwr: Dr Sara Barrento

Shelby-Jay Lewis

Shelby-Jay Lewis

Mae mecanweithiau sugno'n nodweddion diddorol sydd i'w gweld mewn 2.72% yn unig o deuluoedd pysgod; eu diben yw galluogi'r pysgodyn i ymlynu wrth amrywiaeth o arwynebau gwahanol. Nod astudiaeth Shelby-Jay yw ymchwilio i batrymau dosbarthiad o fewn teuluoedd ac ateb y cwestiwn pam mai rhai pysgod yn unig sydd wedi datblygu'r nodwedd hon a sut yr esblygodd.

Goruchwylwyr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz 

Shannon Higgins

Shannon Higgins

Bu Shannon yn archwilio dynameg gymdeithasol mewn pysgod rhesog (Danio rerio). Yn benodol, asesodd a yw’n well gan bysgod rhesog, pan gânt ddewis, fod gyda physgod o'r un ceraint â nhw, o geraint arall neu bysgod o rywogaeth debyg anghyfarwydd.

Goruchwyliwr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz

Connor Markham

Connor Markham

Nod prosiect Connor oedd ymchwilio i ddulliau o arafu cyfraddau tyfu mewn ieir môr (Cyclopterus lumpus). Ymchwiliwyd i hyn drwy amrywio'r ffoto-gyfnod a'r llif dŵr.

Goruchwyliwr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz

Jean-Baptiste Woods

Jean-Baptiste Woods

Bu Jean-Baptiste yn asesu'r amodau maethol a fydd yn creu'r cyfanswm mwyaf o ffycoerythrin mewn Porphyridium purpureum, a ddefnyddir at nifer o ddibenion llifo diwydiannol.

Goruchwylwyr: Dr Carole Llewellyn a Dr Alla Silkina