Sean Ebenezer Marte Markwei

Sean Ebenezer Marte Markwei

Gwlad:
Ghana
Cwrs:
LLM Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol

Y peth gorau am astudio yn Ysgol gyfraith yw'r adnoddau academaidd. O ddeunyddiau addysgu syml, y seminarau rhyngweithiol, y cyfleoedd cyflogadwyedd sydd ar gael a'r sesiynau cyngor un-i-un gyda thiwtor personol.

Cymera ran weithredol yn dy astudiaethau academaidd, yn enwedig pan fo angen rheoli amser. Cyfranna at y modiwlau nad ydynt yn cael eu graddio. Fodd bynnag, ceisia beidio â chyfyngu dy hun i'r ystafell ddosbarth yn unig. Ymuna â chymdeithas anacademaidd. Cysyllta dy gyfoedion a llunio cysylltiadau. Mae gan Ysgol y Gyfraith a'r Brifysgol staff a myfyrwyr o ystod o gefndiroedd diwylliannol ac addysgol sy'n cyfrannu at wella dy brofiad dysgu a dy brofiad fel myfyriwr.