Dewch o hyd i weminar eich cwrs trwy eich Coleg

Y Celfyddydau a'r Dyniaethau
Graffiti ar hen adeilad gwag
 • Saesneg
 • Astudiaethau Hanesyddol 
 • Ieithoedd
 • Y Cyfryngau, Cysylltiadau Cyhoeddus a Newyddiaduraeth
 • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol
 • Yr Ysgol Addysg

Gweld cyfres y gweminarau

Gwyddor Iechyd a Bywyd
Myfyriwr meddygaeth yn adolygu sganiau ymennydd
 • Gwyddoniaeth Feddygol Gymhwysol
 • Biocemeg
 • Geneteg
 • Gwyddor Gofal Iechyd
 • Ffarmacoleg Feddygol
 • Meddygaeth
 • Bydwreigiaeth
 • Nyrsio
 • Osteopathi
 • Gwyddor Barafeddygol
 • Fferylliaeth, MPharm
 • Iechyd y Boblogaeth a Gwyddor Feddygol
 • Seicoleg
 • Cymdeithas a Lles

 Gweld cyfres y gweminarau

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
Cerflun o Arglwyddes gyfiawnder yn erbyn awyr las wych
 • Troseddeg
 • Y Gyfraith

Gweld cyfres y gweminarau

Yr Ysgol Reolaeth
Adeilad yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae gyda myfyrwyr yn cerdded trwy'r drysau
 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Rheoli Busnes
 • Economeg
 • Marchnata
 • Twristiaeth

Gweld cyfres y gweminarau

Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Tri myfyriwr yn gwylio planedau ar flaenau eu bysedd gan ddefnyddio setiau pen rhithwirionedd
 • Biowyddorau
 • Cemeg
 • Cyfrifiadureg
 • Peirianneg
 • Mathemateg
 • Ffiseg
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

 Gweld cyfres y gweminarau