Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

DIWRNOD AGORED RHITHWIR AR ALW

Defnyddiwch yr offer islaw i greu eich profiad diwrnod agored unigryw. Sgwrsiwch â myfyrwyr, ewch ar rithdaith ac edrychwch ar eich opsiynau llety ar adeg sy'n gyfleus i chi....

Ydych chi eisiau gwybod mwy am eich cwrs? 

Mae modd i chi wylio sgyrsiau pynciol a fideos er mwyn rhoi blas i chi ar astudio yn Abertawe. 

Cynnwys pynciol ar alw

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr presennol

Eisiau gwybodaeth am fywyd myfyrwyr? Siaradwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar:

Pa mor bell yw Abertawe?

Bws, trên neu awyren?

Defnyddiwch ein map teithio rhyngweithiol i weld pa mor hir wneith hi gymryd i chi i deithio i Abertawe o'ch dref agosaf.