DOD YN FUAN – DECHRAU MIS MEDI 2020!

Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe - Cymraeg - Logo

Ydych chi'n barod i archwilio'r llu o ddylanwadau ar ymarfer addysgu? Ydych chi'n barod i dderbyn yr her o ysgogi myfyrwyr i fwyafu eu cynnydd a’u cyflawniad? Gwych, rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi!

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae’r rhaglen yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Mae llwybrau pynciau arbenigedd trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys:

Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyda phartneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni! 

Beth Sy'n Gwneud Athro Da? Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe

Cymhwyso i Fod Yn Athro Gyda Phartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe

Digwyddiadau Recriwtio Myfyrwyr TAR

Nosweithiau Agored

Bydd ein Nosweithiau Agored yn cynnwys cyflwyniad ffurfiol a chyfle i gwrdd â’r tîm i gael gwybod rhagor am ein hamrywiaeth o raglenni TAR.

Dydd Iau 27 Chwefror 2020 6.30-8pm - Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP  Archebwch nawr

Diwrnodau Agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i chi gwrdd â’r tîm a chael gwybod rhagor am ein hamrywiaeth o raglenni TAR.

2020

Dydd Sadwrn 25 Ionawr 10am-3pm  - Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP  Archebwch nawr

Dydd Sadwrn 15 Chwefror 10am-3pm -  Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP  Archebwch nawr

Dydd Mercher 4 Mawrth 2-3.30pm -Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP  Archebwch nawr

Dydd Mercher 11 Mawrth 12-2pm - Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8EN Archebwch nawr