DOD YN FUAN – DECHRAU MIS MEDI 2020!

Swansea University Schools Partnership Logo

Ydych chi'n barod i archwilio'r llu o ddylanwadau ar ymarfer addysgu? Ydych chi'n barod i dderbyn yr her o ysgogi myfyrwyr i fwyafu eu cynnydd a’u cyflawniad? Gwych, rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi!

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn cael y cyfle i weithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae rhaglen TAR PYPA yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Ar ben hynny, gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Mae llwybrau pynciau arbenigedd trwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys:

Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyda phartneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni! 

Digwyddiadau Recriwtio Myfyrwyr TAR

Nosweithiau Agored

Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â: Ebost

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019 6.30-8pm -  Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP

Dydd Iau 27 Chwefror 2020 6.30-8pm - Y Mall, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP

Diwrnodau Agored

Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle, cysylltwch â: Ebost

2019

Dydd Llun 28 Hydref 1-4pm - Ffair Wybodaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Creu Taliesin, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe SA2 8PP

Dydd Mercher 6 Tachwedd 12-4pm - Prifysgol Abertawe, Creu Taliesin, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Mercher 13 Tachwedd 12-4pm - Prifysgol Abertawe, Y Coleg, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8EN

Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 10am-3pm - Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Iau 21 Tachwedd 9am-12pm - Prifysgol Abertawe, Cyntedd Adeilad Wallace, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Iau 21 Tachwedd 1-4pm - Cyntedd Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Adeilad Keir Hardie, Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Iau 12 Rhagfyr 1-4pm - Prifysgol Abertawe, Cyntedd Adeilad Wallace, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

2020

Dydd Iau 23 Ionawr 1-4pm - Prifysgol Abertawe, Cyntedd Adeilad Wallace, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Mercher 4 Mawrth 12-4pm - Prifysgol Abertawe, Campws Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Dydd Mercher 11 Mawrth 12-4pm - Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8EN