Mae ein prifysgol a arweinir gan ymchwil yn archwilio, yn dadansoddi ac yn datrys heriau byd-eang yn barhaus trwy ymagwedd ryngddisgyblaethol. Rydyn ni ymhlith y 30 o brifysgolion gorau yn y Deyrnas Unedig (FfRhY14) ac mae gennym ni arbenigedd mewn nifer o feysydd gan gynnwys dur, ynni cynaliadwy solar, ac iechyd.

Credwn ni all problemau sy’n effeithio ar lawer o bobl gael eu datrys gan unigolyn; dyna pam ein bod ni’n gweithio gyda mudiadau, sefydliadau addysgol, canolfannau ymchwil ac academyddion yn rhyngwladol i arloesi cynnydd ac i wneud newidiadau er mwyn gwella’r blaned a bywydau pobl. 

Mae ein gweledigaeth ar gyfer ymchwil yn syml; i ddefnyddio ein gwybodaeth a’n pobl i’n helpu ni i wella ein byd, gan edrych yn ôl ar y gorffennol i ysbrydoli arloesi’r dyfodol ac i wneud newidiadau er mwyn gwella bywydau pobl yn fyd-eang

Ein cydweithrediadau byd-eang

Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau academaidd, canolfannau ymchwil, mudiadau, diwydiannau a rhai o’r meddyliau gorau yn y byd i ddod o hyd i atebion ar gyfer problemau byd-eang sy’n effeithio ar bob un ohonom ni.

Rydyn ni wedi ein lleoli’n agos at sefydliadau megis Tata Steel a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sy’n caniatáu i ni weithio’n agos gyda nhw a dylanwadu ar eu dulliau gweithredu gan wneud gwahaniaeth nid yn unig i’n economi leol ond yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

O Tata i Decsas, dysgwch fwy am ein cydweithrediadau byd-eang. 

Ein safleoedd

Mae ein hymchwil o safon fyd-eang wedi arwain atom ni’n cael ein cynnwys ymhlith y 30 o brifysgolion ymchwil (FfRhY) gorau yn y Deyrnas Unedig ac ymhlith y 300 o sefydliadau elît ar draws y byd (Times Higher Education). Dysgwch fwy am ein safleoedd

Ein heffaith leol

Rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth yn lleol hefyd gan gyfoethogi ein heconomi leol a datblygu ein cymuned. Dysgwch fwy