Professor Tariq Butt

Yr Athro Tariq Butt

Cadair Bersonol, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295374

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 142
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Grŵp Ymchwil Bioreolaeth a Chynhyrchion Naturiol (BANP)

Mae’r Athro Butt yn astudio potensial organebau, yn benodol ffyngau a micro-algâu, i ddarparu cyfansoddion biomas a chyfansoddion newydd (yn cynnwys porthiant cemegol, therapiwtigau a deunyddiau maethol-fferyllol) a’u potensial i weithredu fel cyfryngau ar gyfer bioreolaeth a bioadfer.