Dr Rhian Meara

Dr Rhian Hedd Meara

Uwch-ddarlithydd, Geography

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - 204A
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe ac rwy'n gyfrifol am addysg Ddaearyddiaeth cyfrwng Cymraeg. Fi yw Arweinydd y Gymraeg yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg a Phennaeth Derbyn Myfyrwyr yr Adran Ddaearyddiaeth. Rwy'n Gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch ac rwyf wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobrau addysgu yn 2017 a 2023.

Rwyf wedi cael fy hyfforddi i fod yn ddaearegwr, ar ôl cwblhau fy ngradd MGeol ym Mhrifysgol Caerlŷr (2003-2007) a'm PhD ym Mhrifysgol Caeredin (2007-2011). Drwy fy PhD a swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Abertawe (2011-2012), gwnes i arbenigo mewn geocemeg a theffrocronoleg, gan ganolbwyntio ar echdoriadau yng Ngwlad yr Iâ a chraidd iâ NGRIP yr Ynys Las. Rhwng 2012 a 2014, roeddwn yn athro yn Ysgol Daearyddiaeth a Gwyddorau’r Ddaear Prifysgol Glasgow, cyn dychwelyd i Brifysgol Abertawe yn 2014 yn Ddarlithydd Daearyddiaeth cyfrwng Cymraeg wedi'i ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar fylcanoleg gymdeithasol a hanesyddol. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar echdoriadau yng Ngwlad yr Iâ a'u heffaith ar gymunedau cyfagos. Mae fy mhrosiect presennol – “Atgofion Magmatig: Eldfell, 1973” – yn ymchwilio i echdoriad llosgfynydd Eldfell ar ynys Heimaey yn ne Gwlad yr Iâ ym 1973.

Y tu hwnt i'm hymrwymiadau addysgu ac ymchwil, rwy'n cyfrannu'n rheolaidd at Time for Geography ac rwyf wedi ennill sawl gwobr a chlod gan y GA (y Gymdeithas Ddaearyddol) am y gwaith hwn. Yn 2023, derbyniais Wobr Goffa Eilir Hedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy'n cydnabod rhagoriaeth ymchwil a chyfraniad sylweddol at addysg uwch cyfrwng Cymraeg gan ymchwilydd gyrfa gynnar. Yn 2020, derbyniais Wobr Katia a Maurice Krafft gan yr EGU (Undeb Gwyddorau’r Ddaear Ewrop) am gyfraniadau sylweddol at ledaenu pynciau daearyddiaeth a gwyddorau'r ddaear a'r amgylchedd i bobl ag anableddau. Rwyf hefyd yn cyfrannu'n rheolaidd at raglenni radio a theledu cyfrwng Cymraeg i drafod newyddion daearyddol a daearegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Fylcanoleg Gymdeithasol a Hanesyddol
  • Fylcanoleg Ddiriaethol
  • Peryglon Naturiol
  • Geocemeg
  • Cyfathrebu Gwyddoniaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n gyfrifol am gydlynu a darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr Adran Ddaearyddiaeth ac rwy'n cyfrannu'n eang at addysgu cyfrwng Saesneg. Rwy'n gyfrifol am ddau fodiwl yn y flwyddyn gyntaf, “Cynaliadwyedd a'r Argyfwng Hinsawdd”, a “Peryglon Naturiol a Chymdeithas”. Rwy'n cyfrannu at fodiwlau Dulliau'r ail flwyddyn ac rwyf wedi addysgu ar fodiwlau gwaith maes ym Mallorca a Belfast. Yn y drydedd flwyddyn, rwy'n cydlynu'r modiwl “Cyfathrebu Gwyddoniaeth” ac yn goruchwylio prosiectau traethawd hir gan fyfyrwyr gwyddor yr amgylchedd a daearyddiaeth ddiriaethol a dynol. Rwyf ar gael i oruchwylio ymchwil gradd Meistr ac mae gennyf ddau fyfyriwr PhD.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau