Dr Richard Smith

Athro Cyswllt, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602558

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 215
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Addysgwyd ym Mhrifysgol Hull (BA Anrh, Daearyddiaeth dosbarth 1af) a Phrifysgol Bryste (PhD, dan oruchwyliaeth Syr Nigel Thrift (ysgoloriaeth Phyllis Mary Morris ac ysgoloriaeth ymchwil ESRC)). Gwybodaeth a phrofiad rhyngwladol helaeth ar ôl ymweld â mwy na 100 o wledydd a chyflwyno ymchwil a meddwl mewn mwy na 50 o gynadleddau rhyngwladol, prifysgolion a digwyddiadau cyhoeddus. Dros 100 o gyhoeddiadau wedi ysgrifennu'n bennaf ar ddinasoedd y byd, dinasoedd byd-eang, rhwydweithiau trefol, adeileddol, ôl-strwythuriaeth, daearyddiaeth ddynol, a Jean Baudrillard.

Arloeswr o ddulliau cydosod perthynol, rhwydwaith ac ôl-strwythurol newydd mewn Astudiaethau Trefol yr adroddwyd yn helaeth arnynt yng nghyfryngau print y byd, ac sy’n cael eu dyfynnu, eu hailargraffu a’u cyfieithu’n fawr. Mae prif edefyn ymchwil cyfredol yn parhau i ymwneud â chyflwyno, esbonio, datblygu, a dyfeisio ymagwedd at Astudiaethau Trefol sy'n seiliedig ar athroniaeth ôl-strwythurol - e.e. Gweler fy nghais ar ‘Jean Baudrillard’ ar gyfer Gwyddoniadur Astudiaethau Trefol a Rhanbarthol Wiley Blackwell (2019). Caiff hyn ei lywio gan ddiddordeb ymchwil hirsefydlog mewn ôl-strwythuriaeth ac yn enwedig athroniaeth ac oeuvre Jean Baudrillard. Ymhlith y llyfrau mae: Jean Baudrillard: Fatal Theories (Routledge), The Baudrillard Dictionary (Gwasg Prifysgol Caeredin), Jean Baudrillard: from Hyperreality to Disappearance: Uncollected Interviews (Gwasg Prifysgol Caeredin), Jean Baudrillard: the Disappearance of Culture: Uncollected Interviews (Prifysgol Caeredin). Gwasg).

Mae fy ymarfer ymchwil yn symud o 2022 ymlaen oddi wrth 'ddamcaniaeth bur' i brosiectau ymchwil empirig a ariennir yn allanol mewn egwyddor ddamcaniaethol.

Cyd-gyfarwyddwr y Centre for Urban Theory (CUT)

Aelod o Grŵp Ymchwil Rhwydweithiau EPSRC Prifysgol Abertawe

Cyfarwyddwr Cwrs ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil mewn Astudiaethau Trefol

Goruchwyliwr arweiniol ar gyfer clwstwr myfyrwyr PhD ar y testun 'Dinasoedd Clyfar'

Meysydd Arbenigedd

  • Dyfodol Dinasoedd
  • Busnes y Dinasoedd
  • Dinasoedd Byd-eang
  • Astudiaethau Trefol
  • Ôl-strwythuriaeth
  • Astudiaethau Baudrillard

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
Taith Maes Efrog Newydd (2003)

Mae gen i ddull gweithredol a chynhwysol o addysgu gan gyfuno theori gyfoes ag ymarfer i hyrwyddo datblygiad sgiliau diriaethol a chyflogadwyedd ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf wedi creu ac yn parhau i ddatblygu modiwlau mewn meysydd cyfoes cyffrous yn ymwneud â dinasoedd byd-eang. Rwy’n eiriolwr dros asesu dilys ac addysgeg weithredol yn fy addysgu ac yn ymdrechu i helpu myfyrwyr i wneud cais a pharatoi ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol mewn dinasoedd byd-eang a chanolfannau ariannol rhyngwladol.

Mae fy addysgu ar Ddinasoedd Byd-eang (Blwyddyn 1 a Meistr), Efrog Newydd (Blwyddyn 2), a Dinasoedd y Byd (Blwyddyn 3) yn cael ei arwain gan ymchwil.

Wedi’i adrodd yn helaeth ar gyfryngau print y byd mae fy ymchwil yn cael ei ddyfynnu’n fawr, ei ailargraffu a’i gyfieithu. Mae cynnwys o un papur hynod ddylanwadol – ‘A Roster of World Cities’ (dyfyniad Web of Science >550) – hyd yn oed yn ymddangos ym maes llafur Daearyddiaeth Safon UG/Uwch AQA.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau

Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015, Prifysgol Abertawe, SURF

TEDX London Talk: 'Britain after Brexit', June 2017