Professor Kam Tang

Yr Athro Kam Tang

Cadair, Biosciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606269

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 104
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Kam Tang yn Athro (cadair bersonol) ym Mhrifysgol Abertawe gan arbenigo mewn ecoleg plancton a bioddaeargemeg mewn amgylcheddau morol a dŵr croyw. Mae plancton, sy’n cynnwys feirysau, bacteria, ffytoplancton, protosoad a metasoad sŵoplancton, nid yn unig i gyfrif am y rhan fwyaf o’r biomas dyfrol ac yn sylfaen i’r gadwyn fwyd ddyfrol, ond mae hefyd yn llywio’r rhan fwyaf o brosesau bioddaeargemeg yn y golofn ddŵr. Mae gwaith ymchwil Kam yn cynnwys arsylwadau maes, arbrofi a modelu, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Meysydd Arbenigedd

  • Eigioneg biolegol
  • Bioleg ac ecoleg plancton
  • Prosesau microbaidd dyfrol
  • Dynameg nwyon tŷ gwydr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Kam yn ystyried ei rôl fel athro yn un o roi cefnogaeth er mwyn helpu myfyrwyr i lywio eu ffordd drwy eu taith academaidd yn ôl gallu, arddull dysgu a dyheadau’r unigolion. Mae’n ceisio helpu myfyrwyr i wneud y canlynol 1) cael dealltwriaeth fanylach o’r pynciau penodol yn ôl y deilliant dysgu; 2) cysylltu cynnwys y modiwlau â disgyblaethau eraill er mwyn hybu dealltwriaeth gyfannol o’r byd naturiol; 3) datblygu sgiliau bywyd hanfodol a throsglwyddadwy, a fydd yn parhau i fod o fudd i fyfyrwyr yn y dyfodol. 

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau