Dr Ines Fuertbauer

Athro Cyswllt, Biosciences

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 135
Llawr Cyntaf
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Ines Fürtbauer yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Abertawe sy’n arbenigo mewn endocrinoleg ymddygiadol.

Ines yw Pennaeth y Labordy Ymchwil Ecoleg Ymddygiadol ac Endocrinoleg, yn ogystal â bod yn aelod o’r Thema Ymchwil Ecoleg Ymddygiadol ac Esblygiad yn Adran y Biowyddorau. Yn y gorffennol, mae wedi dal swyddi academaidd yn Georg-August-University Göttingen a Sefydliad Anthropoleg Esblygiadol Max Planck, Leipzig, a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil DFG iddi yn Abertawe.

Mae Ines yn Olygydd Moeseg Animal Behaviour a hi yw Ysgrifennydd Pwyllgor Moeseg yr ASAB (Cymdeithas Astudio Ymddygiad Anifeiliaid). Mae hefyd yn aelod o bwyllgorau moeseg mewnol ac allanol eraill.

Ines yw Cyd-sylfaenydd a Chyd-gyfarwyddwr y rhaglen PhD gydweithredol rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cape Town.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymddygiad Anifeiliaid
  • Personoliaeth Anifeiliaid
  • Endocrinoleg Ymddygiadol
  • Dadansoddi Hormonau nad ydynt yn ymledol
  • Ffisioleg Atgenhedlol
  • Ffisioleg Straen

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ines yn darparu gweithgareddau addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn ymddygiad anifeiliaid ac endocrinoleg.

Ymchwil