Dr Helen Harper

Tiwtor, Geography

Trosolwg

Rwyf yn astudio ymateb rhanbarthau rhew parhaol alpaidd gogleddol i newidiadau yn yr hinsawdd dros raddfeydd gofodol-amserol amrywiol. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar rew parhaol, dynameg llystyfiant a rhyddhau carbon. Defnyddiaf beilleg (dadansoddi paill) i ailadeiladu cynulliadau llystyfiant diweddar a synhwyro o bell i fodelu tymereddau arwyneb y tir o'r gorffennol (ar raddfa ddegawdol) a gwyrddni arwyneb y tir (NDVI). Hefyd mae gennyf ddiddordeb yn y rheolaethau gwahanol sydd gan nodweddion gwahanol yn yr ecosystem a phrosesau geomorffolegol o ran rhyddhau carbon o arwyneb y ddaear mewn amgylcheddau amrewlifol. Fy mhrif ardal astudio yw Jotunheimen yn ne Norwy.

Mae gennyf PhD mewn Daearyddiaeth Ffisegol (Prifysgol Abertawe, 2022) ac MSc mewn Gwasanaethau Ecosystemau (Prifysgol Caeredin, 2015) a BA Daearyddiaeth ac Astudiaethau Datblygu (Coleg y Brenin Llundain, 2013).

Meysydd Arbenigedd

  • Ecoleg Arctig ac Alpaidd
  • Peilleg
  • Dynameg Rhew Parhaol
  • Synhwyro o Bell drwy Loeren

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau a addysgir: GEG100 Sgiliau Daearyddol GEG132 Cyflwyniad i Systemau'r Ddaear GEG133 Peryglon Naturiol a Chymdeithas GEG277 Dulliau ac Ymagweddau Daearyddol GEG278 Dadansoddi Data a Sgiliau Paratoi ar gyfer y Traethawd Hir GEG252L Sgiliau Gwaith Maes Daearyddol: Archwilio Themâu Daearyddol yn Abertawe a de Cymru