Dr Warren Perkins

Darllenydd, Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295011

Cyfeiriad ebost

502
Pumed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl mynychu'r ysgol uwchradd ger Manceinion, astudiodd ffiseg yng Ngholeg y Drindod Caergrawnt, lle datblygodd ddiddordeb brwd mewn rhwyfo. Arhosodd yng Nghaergrawnt i gwblhau ei Ph.D. ym 1991, ac ar ôl gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Sussex, symudodd i Abertawe ym 1993. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar dechnegau modern o gyfrifo osgledau gwasgariad aflonyddol mewn damcaniaethau medrydd ffiseg gronynnau. Y tu allan i’w waith, mae’n mwynhau crwydro’r bryniau a chefnogi Notts County.

Meysydd Arbenigedd

  • Osgledau gwasgariad aflonyddol mewn damcaniaethau medrydd