Dr Giedre Sabaliauskaite

Athro Cysylltiol mewn Seiberddiogelwch, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604131
420
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Giedre Sabaliauskaite yn Athro Cysylltiol mewn Seiberddiogelwch. Mae hi'n rhan o Grŵp Diogelwch Systemau yn Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe. Cyn dechrau ei swydd yn Abertawe, roedd hi'n Athro Cysylltiol mewn Systemau Awtomataidd Sicr yng Nghanolfan Trafnidiaeth a Dinasoedd y Dyfodol ym Mhrifysgol Coventry.

Enillodd radd PhD mewn Peirianneg Meddalwedd o Brifysgol Osaka, Japan, yn 2004, yn dilyn ei graddau BSc ac MSc mewn Systemau Gwybodaeth o Brifysgol Technoleg Kaunas, Lithwania.

Cyn iddi adleoli i'r DU yn 2020, bu'n gweithio am dros saith mlynedd yng Nghanolfan Ymchwil Seiberddiogelwch iTrust ym Mhrifysgol Technoleg a Dylunio Singapore. Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddiogelwch a seiberddiogelwch systemau seiber-gorfforol.

Cyn iddi fynd i Singapore, rhwng 2008 a 2010 roedd hi'n ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Lund, Sweden. Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar wella prosesau meddalwedd, yn benodol, alinio gofynion meddalwedd a phrosesau profi. Bu hefyd yn gweithio fel peiriannydd ansawdd meddalwedd mewn cwmni datblygu meddalwedd ym Mhortiwgal rhwngyn 2007 – 2008, ac fel gwyddonydd yn Sefydliad Fraunhofer ar gyfer Peirianneg Meddalwedd Arbrofol yn yr Almaen rhwngyn 2004 – 2005.

Meysydd Arbenigedd

  • Diogelwch systemau a seiberddiogelwch
  • Dylunio systemau cymhleth
  • Systemau seiber-ffisegol ac awtomataidd
  • Peirianneg meddalwedd
  • Gwella’r broses o ddatblygu systemau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Peirianneg meddalwedd, seiberddiogelwch

Ymchwil