Yr Athro Gert Aarts

Cadair Bersonol, Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295323

Cyfeiriad ebost

508C
Pumed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Gert Aarts FLSW yn athro mewn ffiseg ddamcaniaethol, gyda diddordebau ymchwil mewn Cwantwm CromoDeinameg (QCD) o dan amodau eithafol, problem yr arwydd, a dulliau cyfrifiadurol a dadansoddol mewn theori maes cwantwm.

Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Chyfrifiadura Uwch (AIMLAC) ac yn Bennaeth y grŵp Theori Ffiseg Gronynnau a Chosmoleg.

Mae gwybodaeth fanwl ar gael ar ei hafan.

Meysydd Arbenigedd

  • QCD o dan amodau eithafol
  • Problem arwydd mewn mater rhyngweithiol iawn
  • Damcaniaeth maes cwantwm
  • Cyfrifiadura uwch a dadansoddi data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (etholwyd 2019)
Gwobr Teilyngdod Ymchwil Wolfson y Gymdeithas Frenhinol (2013-2018)
Cymrawd Ymchwil Leverhulme (2013-2015)
Cymrawd Uwch y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) (2004-2009)