Dr Edwin Beggs

Darllenydd, Mathematics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602758

Cyfeiriad ebost

311
Trydydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ymchwil rhywle ym maes Algebra, Cyfrifiadureg, Geometreg a Ffiseg Ddadansoddol. Rwy’n gyffredinolwr yn hytrach nag arbenigwr, ac yn ddigon hapus ar y rhyngwyneb rhwng meysydd pwnc gwahanol. Gallwch weld fy mhapurau yn Google scholar.

https://math.swan.ac.uk/staff/ejb/

Meysydd Arbenigedd

  • Algebra
  • Geometreg Ddifferol
  • Geometreg Anghymudol
  • Solitonau a systemau integradwy
  • Ffiseg Ddamcaniaethol
  • Natur gyfrifiadwy systemau ffisegol
  • Damcaniaeth mesuriadau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Yn 2020, fe wnaeth Shahn Majid a minnau gyhoeddi llyfr Quantum Riemannian geometry in Grundlehren, cyfres lyfrau gyntaf Springer mewn mathemateg uwch, a sefydlwyd ym 1920.

Dolen i wefan Springer: https://www.springer.com/gp/book/9783030302931