Professor Carlos Nunez

Yr Athro Carlos Nunez

Cadair Bersonol, Physics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602287

Cyfeiriad ebost

515C
Pumed Llawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ffisegydd damcaniaethol yw Carlos Nunez. Yn wreiddiol o'r Ariannin, gwnaeth ei radd PhD ym Mhrifysgolion Buenos Aires-La Plata. Wedi hynny cafodd swyddi ôl-ddoethurol yn Harvard (UDA), Caergrawnt (DU) a MIT (UDA), lle'r oedd yn Gymrawd Pappalardo. Ymunodd ag Adran Ffiseg Abertawe yn 2006 ac mae'n Athro er 2011.

Meysydd Arbenigedd

  • Ffiseg Ddamcaniaethol. Damcaniaeth Llinynnau a Damcaniaeth Maes Cwantwm. Rhai agweddau ar Gosmoleg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Fe wnes i fwynhau addysgu ar gyrsiau amrywiol o Ffiseg elfennol i gyrsiau uwch. Fel arfer, rwy’n cynnal cyrsiau Mathemateg i Ffisegwyr. Hefyd, bues i’n addysgu cyrsiau ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig mewn ysgolion haf amrywiol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau