Dr Amanda Rogers

Dr Amanda Rogers

Athro Cyswllt, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602612

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 212
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n ddaearyddwr diwylliannol sy'n adnabyddus am fy ymchwil ar Ddaearyddiaethau Perfformiad. O'r herwydd, rwy'n gweithio yn y rhyngadran ryngddisgyblaethol rhwng daearyddiaeth ac astudiaethau theatr/perfformiad ac mae gen i ddiddordeb mewn amrywiaeth o ddamcaniaethau ac arferion sy'n gysylltiedig â pherfformiad. Darllenwch fwy am fy ngwaith yn yr adran 'Ymchwil' isod.

Rwyf wedi goruchwylio amrywiaeth o fyfyrwyr doethuriaeth ar bynciau sy'n amrywio o hil ac amlddiwylliannaeth i adfywio trefol a'r celfyddydau. Rwyf bob amser yn hapus i dderbyn datganiadau o ddiddordeb ar bynciau PhD, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud â daearyddiaethau creadigol sydd wedi'u diffinio'n fras, daearyddiaeth hunaniaeth (hil ac ôl-drefedigaethedd), a gwleidyddiaeth a chyfiawnder cymdeithasol.

Yn ehangach, rwy'n un o'r Golygyddion Adolygiadau ar gyfer y cyfnodolyn cultural geographies ac yn Ysgrifennydd Ymchwil yr Association of South East Asian Studies UK. Dyfarnwyd Medal Dillwyn i mi gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru am Ymchwil Eithriadol yn y Celfyddydau Creadigol a'r Dyniaethau. Ariannwyd fy ymchwil gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr ESRC a'r AHRC.

Roeddwn i'n arfer gweithio ym myd y theatr yn yr Unol Daleithiau (Los Angeles ac Efrog Newydd) fel rheolwr llwyfan, cyfarwyddwr a chynhyrchydd cynorthwyol, ac rwyf wedi helpu i raglennu gwyliau celfyddydol rhyngwladol. Mae gennyf brofiad arbennig o weithio gyda grwpiau ymylol megis ffoaduriaid. Rwyf hefyd yn eistedd ar fwrdd Cwmni Theatr Papertrail yng Nghaerdydd.

Meysydd Arbenigedd

  • Daearyddiaethau'r celfyddydau perfformio
  • Gofod, lle a pherfformiad
  • Y GeoDyniaethau
  • Geowleidyddiaeth greadigol
  • Diwylliannau trawswladol
  • Hunaniaeth, amlddiwylliannaeth, rhyngddiwylliannaeth
  • Gwleidyddiaeth a pherfformiad
  • Ôl-wrthdaro, rhyfel a chof

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n addysgu amrywiaeth o bynciau daearyddiaeth ddiwylliannol yn ogystal â dulliau ymchwil ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig.

Rwy'n addysgu modiwl dewisol ar Ddaearyddiaeth Greadigol sy'n archwilio gofodau ac arferion creadigrwydd – gan gynnwys yr economi, y ddinas, pethau bob dydd ac, wrth gwrs, y celfyddydau. Rwy'n defnyddio ystod o ddulliau a gweithgareddau yn fy addysgu, megis troeon celf, sesiynau crefft cymunedol, adeiladu gyda LEGO a dadansoddi polisi. Rwyf hefyd wedi dysgu hanes Daearyddiaeth fel disgyblaeth ac wedi addysgu cwrs ar ddaearyddiaethau hil, trefedigaethol ac ôl-drefedigaethol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau