IMPACT – Canolfan Ragoriaeth

Mae’r Sefydliad Technolegau, Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol (IMPACT) yn ganolfan ymchwil arobryn sy’n arbenigo mewn deunyddiau, prosesu a thechnolegau rhifiadol.

Mae’r Sefydliad yn rhan o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac yn cyflwyno amgylchedd ymchwil, trawsffurfiol, effaith uchel ar gyfer diwydiant ac academia i weithio ar y cyd mewn peirianneg a deunyddiau uwch.

Cwblhawyd y cyfleuster cydleoliad hwn ym mis Mai 2019.