Mae'r Rhwydwaith Myfyrwyr BAME mewn Peirianneg yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan grwpiau BAME yn y gweithle drwy hwyluso gweithdai a digwyddiadau gwahanol i hybu amrywiaeth ac i baratoi myfyrwyr i ymuno â'r gweithlu. 

Ar hyn o bryd, mae tair ffrwd waith gan y rhwydwaith:  Addysgu, Creu Newid a Grymuso 

Amcanion y rhwydwaith yw: 

  • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan unigolion BAME mewn sefydliadau; yr effaith ar eu cyfranogiad, eu perfformiad a chynnydd eu gyrfaoedd 
  • Darparu gwybodaeth am sut gallwn gydweithio i greu amgylchedd mwy cynhwysol i gefnogi ein myfyrwyr BAME 
  • Cynnig awgrymiadau i fyfyrwyr a staff BAME am sut i ymsefydlu’n llwyddiannus mewn sefydliadau. 

Diwrnod Hwyl i'r Teulu

Athro Emmanuel Ogbonna

Dr Naveena Prakasam