DylanED

"My education was the liberty I had to read indiscriminately and all the time, with my eyes hanging out" - Dylan Thomas

Mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas wedi gweithio'n helaeth dros nifer o flynyddoedd gyda myfyrwyr ysgol, coleg a phrifysgol. Sefydlwyd Rhaglen DylanED i sicrhau bod yr agwedd hon ar y Wobr yn datblygu ac er mwyn gweithio law yn llaw ag ysgrifenwyr dawnus Abertawe a Chymru.

Nid oes ffiniau i greadigrwydd a dychymyg. Holl fwriad DylanED yw cyflwyno pobl ifanc i fyd llenyddiaeth a'u hannog i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol eu hunain. Rydyn ni'n gweithio gydag awdurdodau lleol, ein noddwyr, ysgolion, colegau, a darlledwyr i sicrhau bod ysgrifenwyr ifanc a myfyrwyr ledled Cymru'n gweld Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn rhywbeth y maen nhw'n rhan ohono. Mae'r Wobr yn dod ag ysgrifenwyr ifanc o bob rhan o'r byd i Gymru a'r DU. Mae'n eu hannog i roi dosbarthiadau, darlleniadau, gweithdai ac i weithio gyda phobl ifanc. Mae DylanED yn ffynhonnell ysbrydoliaeth fawr i bobl ifanc dalentog ein rhanbarth ac mae wedi'i drefnu i gyd-fynd â'r rhaglen sydd gan Brifysgol Abertawe ei hun i ymgysylltu ag ysgolion lleol.

 DylanED 2018 Book Review Competition winners with Mayor and Hannah

Yn y llun yma: Ennillwyr cystadleuaeth adolygu llyfr 2018: Georgia Fearn (Gower College); Nina Peric (Bishopston Comprehensive) Polly Manning (Prifysgol Abertawe); Maddy Davies (Ysgol Y Preseli); Bethan David (Bryn Tawe); gyda Arglwydd Faer Abertawe, Arglwyddes Faer Abertawe a Hannah Ellis.  

DylanED primary school activities 2018

Cynhaliwyd gweithdai mewn ysgolion lleol fel rhan o gystadleuaeth 2018 DylanED 'Fy Atgofion o'r Gwyliau’  ar gyfer ysgolion cynradd (yn y lluniau mae gweithgareddau a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd Gors ac Ysgol Gynradd Waunarlwydd).  

DylanED2017 Group

 Mewn Partneriaeth â Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017, gwahoddwyd ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid lleol i adolygu un o'r llyfrau ar y rhestr fer ar gyfer Cystadleuaeth Adolygu Llyfr DylanED 2017.  Mae'r ennillwyr - Jacob Lane, Emily Reed a Willow Hovvels, yma gyda awduron y rhestr fer, Hannah Ellis, Yr Athro Dai Smith CBE a Arglwydd Faer Abertawe.

Picture Comp 2017

Gwahoddwyd plant ysgol gynradd 8-11 oed drwy eu hysgolion i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth DylanED i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas.  Gallai'r cynigion gynnwys darluniadau, cerddi, straeon byrion, modelau – unrhyw beth creadigol wedi'i ysbrydoli gan Dylan Thomas!  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai enillydd y gystadleuaeth 'Sut mae Dylan yn fy Ysbrydoli I' oedd Dylan Price, sy'n 10 oed, o Ysgol Gynradd Danygraig. Ysbrydolwyd llun Dylan gan gerdd Dylan Thomas, The Hunchback in the Park.