Gwybodaeth TG

a computer keyboard with one key highlighted in red with a question mark

Sylfaen(Sylfeini) Gwybodaeth

Mae sylfaen wybodaeth yn storfa ganolog o wybodaeth ddefnyddiol a ddefnyddir i wneud y gorau o gasglu gwybodaeth, trefnu gwybodaeth ac adfer trwy broses a elwir yn rheoli gwybodaeth.

Mae'r Gwasanaethau TG bellach yn darparu canolfannau gwybodaeth, trwy blatfform ServiceNow, sef:

 • Ar gyfer staff a myfyrwyr presennol, y gellir cael mynediad atynt drwy'r Porth Gwasanaeth (angen mewngofnodi). Gall pobl ofyn am rywbeth neu roi gwybod am broblem drwy'r Porth Gwasanaeth hefyd os na allant ddod o hyd i ateb priodol.
 • Ar gyfer ymwelwyr allanol, ymgeiswyr neu aelod presennol o staff sy'n cael problemau gyda'u cyfrif ac sy'n methu mewngofnodi. Gellir cyrchu'r sylfaen wybodaeth Gwybodaeth TG Cyhoeddus trwy'r Porth Gwybodaeth ac nid oes angen i chi fewngofnodi.
 • Ar gyfer defnydd mewnol gan staff TG. Gellir cael mynediad at wybodaeth naill ai drwy'r Porth Gwasanaeth.

Sylwch: Mae gwybodaeth a gyrchir trwy'r Porth Gwybodaeth ar gael i bawb.

Manteision darparu Sylfaen Wybodaeth TG

 • Gwell cymorth i gwsmeriaid drwy ddarparu gwybodaeth berthnasol a chyfredol i staff technegol i ddatrys problemau / ymholiadau cwsmeriaid yn effeithlon ac yn amserol.
 • Boddhad cwsmeriaid uwch oherwydd cynnydd mewn effeithlonrwydd a phrofiad mwy cadarnhaol.
 • Darparu gwybodaeth berthnasol a chyfredol i fyfyrwyr staff ac ymwelwyr i'w helpu i hunan-wasanaethu, 24/7.
 • Bydd pobl yn gallu dod o hyd i atebion i'w cwestiynau TG yn annibynnol. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i staff a myfyrwyr newydd.
 • Bydd yn gwella cyfathrebu, cydweithredu a rhannu gwybodaeth, gan arwain at well effeithlonrwydd.
 • Gwella staff / myfyrwyr ar fwrdd.
 • Llai o amser hyfforddi.
 • Buddsoddi ar gyfer y dyfodol gan y bydd y sylfaen wybodaeth yn dod yn asedau gwerthfawr.

Adborth

Mae ein Sylfeini Gwybodaeth TG yn cynnwys canllawiau cam wrth gam a chyngor arall ar ddefnyddio ein gwasanaethau. Bwriad y wybodaeth yw helpu ein cwsmeriaid i ddod o hyd i atebion i broblemau cyffredin ac, mewn rhai achosion, osgoi'r angen i gysylltu â'n Desg Gwasanaeth TG.

O ganlyniad, mae adborth yn werthfawr iawn i ni wrth sicrhau bod ein herthyglau'n gywir, yn berthnasol ac yn ddefnyddiol. Mae gan bob erthygl ddau opsiwn adborth:

 • Sgôr seren syml.
 • Opsiwn Ie/Na ar gyfer marcio erthygl fel un defnyddiol ai peidio.

Cysylltwch â'r broses adborth gymaint â phosibl gan y bydd hyn yn ein helpu i wella. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar Sut ydw i'n rhoi adborth ar erthygl gwybodaeth?