Cynhelir yr ensembles a restrir yma gan Gymdeithas Cerddorion Prifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â'r Gwasanaeth Cerdd.

Cerddorfa Prifysgol Abertawe
Band Mawr Prifysgol Abertawe
Cerddorfa Chwythbrennau Prifysgol Abertawe
Band Pres Prifysgol Abertawe
Grŵp sacsoffonau