Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

GWNEUD GWAHANIAETH GYDA’N GILYDD

Rhoi rhodd i’r Angen Mwyaf yw’r ffordd fwyaf gwerthfawr y gallwch gefnogi’r Brifysgol. Mae’r rhoddion hyn yn anghyfyngedig, sy’n golygu y gall y Brifysgol eu defnyddio yn y meysydd hynny lle mae angen cyllid fwyaf.

Os byddwch yn dewis rhoi rhodd anghyfyngedig, caiff ei chyfeirio i un o’r meysydd hynny a gefnogir gan Gronfa Abertawe. Mae’r meysydd hyn er budd ein myfyrwyr yn unig ac maent yn cynnwys Rhagoriaeth Academaidd, Profiad Myfyrwyr, Chwaraeon a Cherddoriaeth.

Diolch i chi am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth.