Poornima Ramesh

Poornima Ramesh

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Roedd y rhaglen yn apelio ataf am fy mod i'n ystyried gyrfa mewn meddygaeth ac ymchwil, yn benodol llawfeddygaeth a thechnegau llawfeddygol.

Mae'r profiad wedi fy newid fel person: o ganlyniad, mae gen i fwy o hyder i siarad yn fyrfyfyr ac mae wedi fy mharatoi am fy mlynyddoedd nesaf o astudio. Ces i gyfle i adeiladu rhwydweithiau cryf â phobl yn Nhecsas a fydd yn fy helpu yn fy ngyrfa yn y dyfodol.

Roedd yn brofiad bythgofiadwy sydd wedi fy helpu i dyfu fel person.