Nouran Aly

Nouran Aly

Gwlad:
Qatar
Cwrs:
BSc Cyfrifiadureg

Dewisais i Brifysgol Abertawe oherwydd pan es i ffair prifysgolion y DU yn Qatar, siaradais â llawer o brifysgolion ond yn teimlo mai cynrychiolwyr Abertawe oedd y rhai mwyaf cysurus, cysurlon a chyfeillgar yn y ffair, gwnaethant i mi fod eisiau dal ati i ymchwilio i'r brifysgol ar ôl y ffair gan adael argraff dda.

Rwyf wedi fy mhlesio gan y ffordd mae gan y darlithwyr oriau swyddfa lle gallwch fynd i siarad â nhw am unrhyw beth, nid o reidrwydd yn ymwneud â darlithoedd ond mae unrhyw fyfyriwr yn gallu archwilio eu huchelgeisiau trwy'r oriau swyddfa hyn gan fod gan y staff yn y ffowndri gyfrifiadurol ystod eang o arbenigedd a gwybodaeth.

Mae cysur yn y ffaith bod yna fentoriaid bob amser yn gofalu amdanoch chi ac maen nhw'n gwneud yn siŵr eich bod chi'n dod i siarad â nhw os ydych chi byth yn wynebu problem.

Yn olaf, mae hyn yn seiliedig ar fy mhrofiad personol ond mae'r ffaith fod yna adeilad cyfan dim ond ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadureg, meddalwedd a mathemateg yn eithaf anhygoel oherwydd pryd bynnag y byddaf yn mynd i mewn i'r adeilad hwnnw, rwy'n teimlo ymdeimlad o berthyn a hyder a hefyd yn cael fy amgylchynu gan bobl sy'n rhannu'r un angerdd ac uchelgais yn ysgogol ac yn bendant yn eich helpu i wneud eich gorau.

Y traeth yw fy hoff ran o Abertawe, sy’n bendant yn gryfder Abertawe a’r ffaith ein bod yn astudio munudau i ffwrdd ohono.

Y gymuned gyfeillgar, a'r ffaith bod hiliaeth bron yn ddisylw. Mae pobl yn Abertawe yn eithaf derbyniol ac yn gwneud y ffaith bod myfyriwr rhyngwladol sy'n bendant yn edrych fel tramorwr yn y DU yn llawer llai bygythiol.

Mae canol y ddinas yn ardal wych, mae'n fywiog iawn, yn llawn pethau i'w gwneud a phan ddaw'n fater o siopa bwyd heb gar, sy'n eithaf cyffredin yn enwedig i fyfyrwyr rhyngwladol, does dim problem o gwbl gan fod popeth rydych ei angen a mwy mewn un ardal ac yn bendant nid oes angen i chi fod yn mynd o gwmpas ac yn cymryd nifer o fysiau ac ati… ar gyfer eich anghenion wythnosol.