Leila Farooqi

Leila Farooqi

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BSc Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol

Roeddwn wrth fy modd i ddod o hyd i gwrs a oedd yn cyflawni agweddau dynol a gwyddonol iechyd, ond cefais fy nenu'n arbennig i Brifysgol Abertawe oherwydd pa mor frwdfrydig a chyfeillgar oedd y darlithwyr a'r staff. 

Gan fod fy nghwrs yn fach, deuthum i adnabod y darlithwyr yn dda iawn a buan iawn y sefydlwyd ymdeimlad o gymuned a chefnogaeth. Roedd hyn o gymorth yn ystod cyfnodau asesu oherwydd roeddwn yn gwybod y gallwn ddibynnu ar fy rhwydwaith cymorth.

Dw i bob amser wedi cymryd diddordeb mewn gwyddoniaeth a gofal iechyd, ond doeddwn i ddim yn siŵr a oeddwn i eisiau gwneud ymchwil neu ryngweithio'n uniongyrchol â phobl. Roedd fy nghwrs yn fy ngalluogi i archwilio pob opsiwn. Yn y pen draw, penderfynais mai Meddygaeth oedd yr yrfa i mi gyda chymorth modiwl yn y drydedd flwyddyn a ddysgwyd gan feddygon meddygol, lle cefais dipyn o fewnwelediad i’r yrfa feddygol a’r cyfle i gymryd lleoliadau.

Byddwn yn argymell Prifysgol Abertawe oherwydd bod amrywiaeth mor enfawr o raddau israddedig, o Geneteg neu Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol, gyda nifer o orgyffwrdd â modiwlau. Rydych chi'n cwrdd â llawer o fyfyrwyr a staff i'ch helpu chi i archwilio'r hyn yr hoffech chi ei wneud wedi i chi orffen yn Abertawe. Roeddwn i'r un mor gyffrous am fywyd fel myfyriwr yn Abertawe gyda digwyddiadau fel Varsity Cymru a dyma'r brifysgol sydd agosaf yn y byd at draeth! Mae cymaint o lefydd i chi ymlacio y tu allan i'r brifysgol, fel Stryd y Gwynt, y traeth a digon o harddwch naturiol o amgylch Abertawe, fel Gŵyr. Fy hoff atgofion oedd bod yn y Varsity ac eistedd o amgylch coelcerthi traeth gyda fy ffrindiau!